Artiklar
Norrøn
   mytologi

Skribentar
Heimesider
Forfatteren
Studentteater
Supermaria
Om skrift.no

01.03.2010 · Oppdatert 15.05.2013:

Idar Lind : skrift.no

skrift.no er ei samling artiklar og kronikkar. Noko av dette handlar om norrøn mytologi med utgangspunkt i boka Norrøn mytologi frå A til Å (Idar Lind, Det Norske Samlaget 2005).


Nettstaden inneheld også heimesidene til ei handfull norske forfattarar, tidsskriftet Forfatteren og oversetteren 2002-2005 og Supermaria & Bros., ein antologi frå forfattarstudiet i Tromsø 2001.

Den redaksjonelt ansvarlige for skrift.no er forfattaren Idar Lind.


Ansvarlig :
Idar Lind

Logg inn

© Den namngitte opphavsmannen / The named writer